Chefsuppdrag

Vi kan tillsätta chefer på kortare eller längre uppdrag vid förändring.

 

  • En omorganisation har lämnat ett hål i organisationen
  • En ny avdelning behövs nu men ledarkompetens saknas
  • En ledare har valt att lämna företaget snabbt

Vi kan ta uppdrag på heltid eller stödja organisationens egna förmågor på deltid,